.01

Flyktskytteklubben r.f.

Flyktskytteklubben grundades år 1923 och är en av Finlands äldsta skytteföreningar. Föreningen har som ändamål att inom landet bevara och förkovra flyktskyttet med hagelgevär samt samtidigt hedra de av tidigare generationer skapade traditioner. 

Flyktskytteklubben äger tillsammans med Sibbo skyttegille skjutbanor i Sibbo, och där arrangerar FSK internt såväl övningar som tävlingar. FSK hjälper även till att arrangera inhemska tävlingar så som SFS mästerskap.

Ansökan om medlemskap i Flyktskytteklubben r.f. kräver två rekommendatörer av medlemmar. Medlemmarna skall vara närvarande på stämman för att presentera aspiranten. Ansökningsblanketten om medlemskap kan ni ladda ner genom denna länk.

Följ oss på Facebook för att delta i gruppens diskussioner och få uppdaterad information i realtid.