.05

Kontaktuppgifter

E-MAIL:

Adressändringar, medlemsansökan och kommentarer: 
sekreterare(at)flyktskytteklubben.fi

Webbsidan:
webmaster(at)flyktskytteklubben.fi

Ungdomsverksamheten:

ungdom(at)flyktskytteklubben.fi

Hela styrelsen:
styrelsen(at)flyktskytteklubben.fi


Telefonnummer till skyttebanan i Sibbo:  

09 - 239 3112

Styrelsen 2019:

Ordförande: Oscar Andersin

Viceordförande: Albert de la Chapelle

Sekreterare: Arthur Savander

Skattmästare: Albert Ehrnrooth

Pokalmästare: Edward Ehrnrooth

Suppleant: Max Nyberg

Suppleant: Nicolas von Walzel

 

ADRESSÄNDRING FÖR MEDLEMMAR